Asumispalvelusäätiö ASPA – Suuntaaja 2/2011


Suuntaaja on Asumispalvelusäätiö ASPAn julkaisema erityisryhmien asumiseen keskittyvä verkkolehti. Kirjoitukset käsittelevät muun muassa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, asumispalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta, hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmää ja sen problematiikkaa, järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimintakentän muutoksia.

Numeron 2/2011 teemana on esteetön asuminen.

Artikkelit:

  • Anneli Juntto: Asumistutkimus kertoo tulevaisuudesta
  • Susanne Jacobson & Antti Pirinen: Kohti yksilöllisempää esteetöntä asumista
  • Anja Tanttu & Pirkko Lahti: Esteettömyyden monitahoinen haaste
  • Merja Laitinen: Vaikeasti vammaisten ryhmäasumisratkaisujen kehittäminen
  • Liisa Sievänen & Markku Sievänen: Erityiskohteiden suunnittelun ja toteutuksen haasteet
  • Raija Halonen: ICT:n käyttö arjen ja hyvinvoinnin tukena – esimerkkinä Internet
  • Timo Airaksinen: Etiikan ja uuden tekniikan lumo – filosofisia huomioita