Spotify vähensi piratismia Ruotsissa yli 25 prosenttia


Spotify vähensi piratismia Ruotsissa yli 25 prosenttia – Tietoviikko.

Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin. Artistien Spotify-korvaukset ovat kuulemani mukaan aivan naurettavan pienet, mutta laittomasta latauksesta ne tietysti ovat vielä pienemmät.

Vai pitäisikö käyttää jotain muuta sanaa kuin laiton lataus? Laillinen – laiton -käsiteparin luonteva käyttö edellyttäisi jonkinlaisen toimiva tai tunnustetun ja yleisesti järkeväksi mielletyn valvontamekanismin olemassaoloa.

,