Vantaa avaa hyvinvointipalvelujen ideoinnin


Vantaa avaa hyvinvointipalvleujen ideoinnin (Tekes).

Marja-Vantaan palveluarkkitehtuurikilpailussa innostetaan yrityksiä ja yksityishenkilöitä ideoimaan uuden kaupunginosan palveluita, joista parhaat kehittyisivät käytännöksi asti.