Kategoria: sekalaista

  • Vantaa avaa hyvinvointipalvelujen ideoinnin

    Vantaa avaa hyvinvointipalvleujen ideoinnin (Tekes). Marja-Vantaan palveluarkkitehtuurikilpailussa innostetaan yrityksiä ja yksityishenkilöitä ideoimaan uuden kaupunginosan palveluita, joista parhaat kehittyisivät käytännöksi asti.