Työnohjaus


Toimin työnohjaajana pääkaupunkiseudulla, pääasiassa psykiatrian ja päihdehuollon työyksiköissä. CV-tiivistelmän  löydät tästä linkistä. Jos etsit tietoja lauluista ja lauluntekijästä, klikkaa tästä

Kevät ja syksy 2024: kalenterini on ryhmätyönohjauksien osalta täynnä. Etänä tai vastaanotollani tapahtuvat yksilö- tai pienryhmätyönohjaukset (max 3 henkilöä) ovat ajoittain mahdollisia. Vastaanottoni sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä. 

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman tai työryhmän työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä ulkopuolisen ammattilaisen avustuksella. Siinä tutkitaan esimerkiksi työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä käytäntöjä, kokemuksia ja tunteita. Kuten Suomen työnohjaajat ry:n sivuilla todetaan, tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Työyhteisössä ensisijaisena tehtävänä on tehdä työtä, joka täyttää yksikön olemassaolon tarkoituksen. Työhön liittymättömiä  ilmiöitä ja ristivetoja on työryhmissä ja kaikissa muissakin ryhmissä aina. Niitä nousee ryhmän koostumuksesta, ikä- ja sukupuolirakenteesta, henkilökemioista ynnä muusta. Niiden suhde työntekoon tulee tyypillisesti työnohjauksessa tutkittavaksi. Olennaista on pitää työ fokuksessa, ja tavoitteena työn parempi sujuminen ja siinä jaksaminen.

Ihmisryhmissä toistuvia tyypillisiä tunneilmaisuun ja toimintaan vaikuttavia malleja on tutkittu pitkään. Nämä niin sanotut ryhmäilmiöt muodostavat tärkeän perustan työryhmien toiminnan ymmärtämiselle.

Työnohjausta ohjaavassa ajattelussani koetan pitää tasapainossa kaksi asiaa:

  • ihmismielen ja ihmisryhmien yleiset tavat reagoida erityyppisissä tilanteissa
  • kulloiseenkin organisaatioon ja sen perustehtävään liittyvät tekijät

***

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ainakin opetusalalla ja kirkon piirissä työnohjaus on vakiintunut työn tukirakenne, ja käsite on yleensä siellä tuttu. Yritysmaailmassakin on alettu nähdä aiempaa enemmän yhteyttä työnohjauksen ja tuloksellisen työn välillä.

Hyvä työnohjauksen määritelmä löytyy Wikipediastakin. Muun muassa työnohjauksen historiaan on sieltä luettavissa lyhyt katsaus. Kirjallisuutta on aiheesta jo suomeksikin olemassa melkoinen määrä.

Työnohjausta määritellään usein vertaamalla ja rajaamalla sitä konsultaatioon, koulutukseen tai terapiaan.

Omassa työssäni raja konsultaation ja työnohjauksen välillä on joskus vaikea vetää. Lyhyen tähtäimen tavoitteet liittyvät käytännöllisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Koulutuksellinen puoli korostuu kun käytännön kysymyksiin sovelletaan niitä valaisevia teoreettisia näkökulmia.

Työnohjaus ei ole terapiaa, mutta terapeuttiset vaikutukset voivat olla merkittäviä jos työryhmän tai työntekijän väsymiseen saadaan ulkopuolisen, kokeneen kuuntelijan ja asioiden jäsentäjän myötävaikutuksella apua.

Lisätietoa esim.