Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokemusasiantuntijoiden verkosto


Eri puolilla maata on koulutettu ja koulutetaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tekemään kertomaan kokemuksistaan ja tekemään myös kokemusarviointia ja -tutkimusta.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä kärsivänä, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä tai omaisena tai läheisenä.

Kokemusasiantuntijoiden ja -arvioitsijoiden osaamista tarvitaan mm: palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa, kokemusasiantuntijoina erilaisissa työryhmissä, luennoitsijoina ja opetustehtävissä oppilaitoksissa, seminaareissa, yleisötilaisuuksissa, tiedotustapahtumissa, työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, kirjallisten materiaalien sekä arviointiselvitysten tuottamisessa.

Lisätietoja Mielenterveyden keskusliitosta.

, ,