Sarastia ja palvelun käyttäjäkokemus


Helsinkin soten palkkahallinnon sekoiluissa, siis Sarastiassa, ihmettelen seuraavaa. Miten voi olla olemassa palvelu tai tuote, jonka toimittajille loppukäyttäjän käyttökokemus – siis kaiketi asiakkaan, tässä tapauksessa myös maksajan kun me olemme kaikki veronmaksajia – näyttää olevan yhdentekevä?

Tekniikan asiantuntija voi aina vedota ei-teknisten arvostelijoiden tietämättömyyteen: eivät ymmärrä mistä kaikesta tässä on teknisesti kysymys. Mutta käyttäjäkokemus ei ole ytimeltään tekninen asia.

Työnohjausryhmissä alettiin puhua Sarastiasta viime huhtikuun paikkeilla, joten ongelma on ollut olemassa ainakin tai suurin piirtein siitä asti. Palvelun käyttökokemuksella tarkoitan palkkalaskelmia: osaa niistä on työntekijöiden ollut mahdotonta tulkita – tämä yhdistettynä siihen johdon antamaan opastukseen että ”katsokaa nyt tarkasti läpi ne palkkalaskelmanne että ovatko oikein” – ei oikein lisää luottamusta mihinkään tahoon.

Palkan saamatta jääminen tai mikojen rajhojen saaminen tililleen voi olla teknisesti selitettävissä, periaatteessa. Mutta se, että lukukelvottomille palkkalaskelmille ei tehdä mitään vuoteen, ei ole selitettävissä muulla kuin piittaamattomuudella: työntekijöiden saamalla käyttäjäkokemuksella ei ole merkitystä.

Lyhytnäköistä ja huonoa johtamista.