On esitetty pelkoja, että saattaa tulla kiusaus säästää


On esitetty pelkoja, että saattaa tulla kiusaus säästää esimerkiksi mielenterveyspalveluista, koska potilaat eivät juurikaan pysty ajamaan etujaan. (…) Jo nyt on käynyt niin, että psykiatrisia sairaalapaikkoja on vähennetty, mutta tilalle ei olekaan kehitetty avopalveluja. Esimerkiksi itsemurhaa yrittänyt saatetaan lähettää takaisin kotiin ilman minkäänlaista jatkohoitoa. (Pelkonen & Perälä (toim.): Hoitotyön laadunvarmistuksen perusteet. Kirjayhtymä 1992.).

Näin kolmekymmentä vuotta sitten.